توسعه کسب و کار شرکت متاکو


  • 1
توضیحات

تیم توسعه کسب و کار  شرکت متاکو(مجتمع توسعه ارتباطات پگاه) در سال 1379 در اصفهان تاسیس گردید و هم اکنون در شهرهای اصفهان و تهران در زمینه های توسعه کسب و کار، مدیریت رویداد، کاریابی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، انتشارات، آموزش‌های کاربردی در رشته‌های مدیریت،بازرگانی و کسب و کار، مهندسی فعالیت می‌کند. همچنین با دارابودن نمایندگی از وزارت صمت و انجمن‌های ملی همچون انجمن فرانچایز ایران و عضویت و ارتباط نزدیک با خانه صنعت و معدن، اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و … توانسته است در پیشبرد اهداف مشتریان خود گامهای موثری بردارد. تیم توسعه کسب و کار متاکو یک گروه تمام خدمات (جامع نگر) با حضور متخصین اقتصاد مدیریت، بازاریابی،زیر ساخت، تبلیغات و رسانه است. تحلیل، طراحی و اجرای یکپارچه و کامل فرایند توسعه بازار و بهبود عمکردها باعث استفاده بهینه از منابع و ابزار ها و حذف هزینه‌های مالی و زمانی خواهد بود. نه پرداخت هزینه برای تبلیغات بدون در نظر گرفتن چرخه کامل تعامل با مشتری و فرآیندهای کسب وکار، و نه راهکارهای کلی شفاهی یا تدوین برنامه های غیر عملیاتی جزیره ای هیچکدام منجر به توسعه کسب و کار و افزایش درآمد نمی شود. تیم توسعه کسب و کار متاکو(MBD) با تمرکز بر ایجاد هم افزایی در فرایندها و ارتباط با بازار در کنار توانایی عملیاتی و اجرایی در همه گام های توسعه همراه شماست.

جزئیات گروه شرکت های متاکو