مجید کرباسچی

مجید کرباسچی

موسس

گزیده ای از سوابق صنفی:

  • مسوول کمسیون آموزش انجمن انفورماتیک اصفهان۱۳۸۱
  • عضو هیات مدیره انجمن شرکتهای انفورماتیک -شاخه اصفهان ۱۳۸۲
  • عضو شورای حل اختلاف انجمن انفورماتیک کشور ۱۳۸۲
  • عضو هیات رییسه اتحادیه صنف خدمات رایانه اصفهان ۱۳۸۲
  • رییس اتحادیه صنف خدمات رایانه و فناوری اطلاعات و ارتباطات اصفهان از ۱۳۸۶ تا کنون
  • رییس شورای حل اختلاف دادگستری در حوزه رایانه ۱۳۸۶تا۱۳۸۹
  • نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه استان اصفهان ۸۴تا۸۷ و ۸۷ تا ۹۰
  • عضور هیات مدیره سازمان نظام صنفی کشور ۸۷ تا ۹۰
  • یک دوره رییس کمسیون آموزش کشوری سازمان نظام صنفی رایانه
  • عضو کمسیون آموزش الکترونیکی زیرگروه تکفا بعنوان تنها نماینده بخش خصوصی